Natječaji

Otvoreni natječaji potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava i potpore mladim poljoprivrednicima
Podmjera 6.1 Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima
 

Ukupna vrijednost natječaja: 152.563.412,00 HRK

Visina potpore: fiksni iznos 50.000,00 EUR/20.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama

Stopa sufinanciranja: 100%

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu: od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati do 28. prosinca 2021. godine do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici:
Mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Mladi poljoprivrednik je nositelj/ odgovorna osoba u:

a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili

b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili

c) trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, kod konačne isplate potpore i najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore.


Prihvatljive aktivnosti:

 • kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada
 • uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

Svu potrebnu dokumentaciju preuzmite OVDJE!

Podmjera 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
 

Ukupna vrijednost natječaja: 112.500.000,00 HRK

Visina potpore: fiksni iznos od 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama

Stopa sufinanciranja: 100%

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu: od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati do 28. prosinca 2021. godine do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici:
Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika organizacijskog oblika:

a) samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

c) obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru

d) trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)

e) zadruga registrirana za obavljanje  poljoprivredne djelatnosti,

ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR, koja moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća.

 Prihvatljive aktivnosti:

 • kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada
 • uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

Svu potrebnu dokumentaciju preuzmite OVDJE!

GIS IMPRO ONLINE SERVISI
Posjetite nas na društvenim mrežama
https://gis-impro.hr/wp-content/uploads/2020/09/esif__eu_web.png

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.

https://gis-impro.hr/wp-content/uploads/2020/09/HAMAG-Bicro-logo-RGB-mali.jpg