VISOKE PERFORMANSE PROIZVODNJE

Oprema za sijanje i presađivanje

OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Linija za sijanje
ALFA65

Može dostići proizvodnju do 1200 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Linija za sijanje
BETA65

Može dostići proizvodnju do 800 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Linija za sijanje
BETA65C

Može dostići proizvodnju do 800 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Linija za sijanje KAPPA65C

Može dostići proizvodnju do 2.400 redova / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Linija za sijanje
LAMBDA65

Može dostići proizvodnju do 650 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Linija za sijanje
LAMBDA65C

Može dostići proizvodnju do 650 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Linija za sijanje
SIGMA80

Može dostići proizvodnju do 1800 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Linija za sijanje
YPSILON65

Može dostići proizvodnju do 650 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Linija za sijanje
YPSILON65C

Može dostići proizvodnju do 650 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Mješalica za supstrat MC2120 i MC1120

Kapacitet usipnog korita miješalica za supstrat: 2.100 – 1.150l...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Punilica tegli
IA2400

Proizvodnja do 2400 tegli / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Punilica tegli
IA2500

Proizvodnja do 2400 tegli / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Punjač kontenjera
RC65

Proizvodnja do 600 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Punjač kontenjera
RE14

Proizvodnja do 600 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Punjač kontenjera
RN12

Proizvodnja do 800 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Punjač kontenjera
RT12

Proizvodnja do 600 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Robot za prepakiravanje RW5

Proizvodnja do 10000 biljaka / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Robot za prepakiravanje RW8POTS

Proizvodnja do 4000 tegli / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Sijačica
ANTHEA

Proizvodnja do 1600 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Sijačica
SEMBLOCK

Proizvodnja do 800 kontejnera ili kašeta / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Sijačica
SEMKAPPA65

Proizvodnja do 2.400 redova / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Sijačica
SEMMLAMBDA65

Proizvodnja do 650 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Sijačica
SEMSF13

Proizvodnja do 1.700 redova / sat
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Sijačica
SEMYPSILON65

Proizvodnja do 650 kontenjera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Bušač rupa u kontenjerima NI

Može dostići proizvodnju do 800 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Bušač rupa u kontenjerima NIR

Može dostići proizvodnju do 600 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Linija za sijanje
ALFA65

Može dostići proizvodnju do 1200 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Linija za sijanje
BETA65

Može dostići proizvodnju do 800 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Linija za sijanje
BETA65C

Može dostići proizvodnju do 800 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Linija za sijanje KAPPA65C

Može dostići proizvodnju do 2.400 redova / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Linija za sijanje
LAMBDA65

Može dostići proizvodnju do 650 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Linija za sijanje
LAMBDA65C

Može dostići proizvodnju do 650 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Linija za sijanje
SIGMA80

Može dostići proizvodnju do 1800 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Linija za sijanje
YPSILON65

Može dostići proizvodnju do 650 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Linija za sijanje
YPSILON65C

Može dostići proizvodnju do 650 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Mješalica za supstrat MC2120 i MC1120

Kapacitet usipnog korita miješalica za supstrat: 2.100 – 1.150l...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Punilica tegli
IA2400

Proizvodnja do 2400 tegli / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Punilica tegli
IA2500

Proizvodnja do 2400 tegli / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Punjač kontenjera
RC65

Proizvodnja do 600 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Punjač kontenjera
RE14

Proizvodnja do 600 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Punjač kontenjera
RN12

Proizvodnja do 800 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Punjač kontenjera
RT12

Proizvodnja do 600 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Robot za prepakiravanje RW5

Proizvodnja do 10000 biljaka / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Robot za prepakiravanje RW8POTS

Proizvodnja do 4000 tegli / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Sijačica
ANTHEA

Proizvodnja do 1600 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Sijačica
SEMBLOCK

Proizvodnja do 800 kontejnera ili kašeta / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Sijačica
SEMKAPPA65

Proizvodnja do 2.400 redova / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Sijačica
SEMMLAMBDA65

Proizvodnja do 650 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Sijačica
SEMSF13

Proizvodnja do 1.700 redova / sat
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Sijačica
SEMYPSILON65

Proizvodnja do 650 kontenjera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Bušač rupa u kontenjerima NI

Može dostići proizvodnju do 800 kontejnera / sat...
OPREMA ZA SIJANJE I PRESAĐIVANJE

Bušač rupa u kontenjerima NIR

Može dostići proizvodnju do 600 kontejnera / sat...
GIS IMPRO ONLINE SERVISI
Posjetite nas na društvenim mrežama
https://gis-impro.hr/wp-content/uploads/2020/09/esif__eu_web.png

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.

https://gis-impro.hr/wp-content/uploads/2020/09/HAMAG-Bicro-logo-RGB-mali.jpg