SENZORIProstorne sonde

Unutarnji senzori klime

Senzori temperature, vlage, CO2

Mjerenje klime izvan staklenika važno je za postizanje optimalne regulacije mikroklime u stakleniku. Spagnol ima kompletan set senzora za strukturu metrološke stanice koja najbolje odgovara svakoj potrebi. Od visokotehnoloških plastenika/staklenika do niskotehnoloških plastenika/staklenika, svaki će pronaći pravu kombinaciju za svoje potrebe.

Zbog sigurnosti montera koji će neizbježno morati raditi na određenoj visini nosač i senzori izgrađeni su uglavnom od lake legure.

Za meteorološka mjerenja na otvorenom terenu, Spagnol može opskrbiti meteorološku stanicu tipa COMBI koja se lako može konfigurirati za svaku aplikaciju.

Vremenski senzori mogu se spojiti na Spagnol S-Bus mrežu i samim tim s MC-Netom ili MC-Cloudom vidljivim on-line.

S-Bus elektronički senzor temperature i vlage

S-Bus je elektronički ventilirani senzor temperature i vlage

 

Senzor temperature i vlažnosti S-Bus suha / vlažna žarulja u ventiliranoj kutiji

 

S-Bus CO2 senzor u ventiliranoj kutiji. NDIR princip mjerenja

 

GIS IMPRO ONLINE SERVISI
Posjetite nas na društvenim mrežama
https://gis-impro.hr/wp-content/uploads/2020/09/esif__eu_web.png

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.

https://gis-impro.hr/wp-content/uploads/2020/09/HAMAG-Bicro-logo-RGB-mali.jpg